Oefenen

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat oefenen direct effect heeft op hoeveel baat je hebt van de training. In een studie met 90 depressieve patienten bleek dat het aantal minuten besteed aan mediteren voorspelde hoeveel vooruitgang in stemmingsklachten er was. Continue reading

Permanent link to this article: https://onlinemindfulness.nl/uncategorized/oefenen/

Mindfulness en (chronische) pijn

Cramer en zijn collega’s bekeken in 2012 drie experimenten die het effect van mindfulness op lage rugpijn hebben gemeten. In totaal deden hier 117 mensen aan mee. De hevigheid van de ervaren pijn bleek significant minder te worden, en ook de vaardigheid in het accepteren van de pijn groeide. De mate waarin pijn belemmert in het leven nam ook significant af. Wat niet uit deze studies bleek was of mindfulness het zelfvertrouwen van de deelnemers vergrootte, de kwaliteit van leven werd wel hoger geschaald.

Veehof en haar collega’s hebben 9 experimenten met in totaal 409 chronische pijn patienten vergeleken. In 6 studies zorgde mindfulness voor een significante verlaging in depressieve symptomen. Twee studies maten angst maar vonden hierin geen verandering. Wel werd er in 7 studies een verschil gevonden in de mate van last die de pijn veroorzaakte (‘burden’), en ook werd lichamelijke gezondheid hoger gescoord in 4 studies. De kwaliteit van leven die in 4 studies gemeten werd verbeterde echter niet genoeg om een significant verschil te maken.

Permanent link to this article: https://onlinemindfulness.nl/uncategorized/mindfulness-en-chronische-pijn/

Mindfulness en chronische aandoeningen

Bohlmeijer en zijn collega’s hebben in 2009 de resultaten van 8 onderzoeken (RCT’s) geanalyseerd en het effect van mindfulness gemeten in een populatie van 667 patienten met verschillende chronische aandoeningen (kanker, chronische pijn, hart- en vaatziekten, fybromyalgie). Mindfulness bleek bij deze mensen een significant verlagend effect te hebben op depressieve symptomen (gemeten in 6 studies), angst (gemeten in 4 studies) en psychologische stress (in 3 studies gemeten). Hieruit kunnen we afleiden dat mindfulness een ondersteunende werking biedt in het omgaan met het hebben van deze aandoeningen.

Permanent link to this article: https://onlinemindfulness.nl/uncategorized/wetenschapsnieuws/