Mindfulness en (chronische) pijn

Cramer en zijn collega’s bekeken in 2012 drie experimenten die het effect van mindfulness op lage rugpijn hebben gemeten. In totaal deden hier 117 mensen aan mee. De hevigheid van de ervaren pijn bleek significant minder te worden, en ook de vaardigheid in het accepteren van de pijn groeide. De mate waarin pijn belemmert in het leven nam ook significant af. Wat niet uit deze studies bleek was of mindfulness het zelfvertrouwen van de deelnemers vergrootte, de kwaliteit van leven werd wel hoger geschaald.

Veehof en haar collega’s hebben 9 experimenten met in totaal 409 chronische pijn patienten vergeleken. In 6 studies zorgde mindfulness voor een significante verlaging in depressieve symptomen. Twee studies maten angst maar vonden hierin geen verandering. Wel werd er in 7 studies een verschil gevonden in de mate van last die de pijn veroorzaakte (‘burden’), en ook werd lichamelijke gezondheid hoger gescoord in 4 studies. De kwaliteit van leven die in 4 studies gemeten werd verbeterde echter niet genoeg om een significant verschil te maken.

Permanent link to this article: https://onlinemindfulness.nl/uncategorized/mindfulness-en-chronische-pijn/